Verksamhet 2018

Uppdaterades: 28 december 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018

Styrelsen för SPF Seniorerna Sävaådalen lämnar följande redogörelse för verksamheten under 2018.

Styrelsen består av Britta Fagerberg ordförande, Malte Collén vice ordförande, Alf Hanslöf sekreterare, Solweig Henriksson kassör, Roine Andersson, Ann-Mari Rönnefall, Inger Falk, Tommy Nilsson, Agneta Gustafsson, Elsie-Marie Franzén och Per-Lennart Andersson.

Styrelse har under året haft 12 protokollförda sammanträden. Medlemsantalet den 31 december 2018 var 316 inkluderande 4 vänmedlemmar, en minskning med 4 medlemmar. Föreningens möten, utflykter och sammankomster har genomförts enligt utsända program.

Januari
Grötfest den 13 januari i Ålands bygdegård lockade ett 80 tal medlemmar. Till gröt och Balingstatårta avnjöts musikunderhållning med Tremolo. Hälsodag den 24 januari från topp till tå i Ålands bygdegård. Trivsamma träningsformer för äldre. Info och demo av Senior Power. 33 medlemmar hörsammade inbjudan.

Februari
Besök av "Pecke Polis" från Enköping den 22 februari i Läbyvads hembygdsgård. Sång till gitarr och anekdoter från sitt polisliv i Enköping. 30 medlemmar deltog. Årsmöte i Järlåsa bygdegård den 7 februari. Efter förtäring med soppa, smörgås och kaffe underhöll Sävsångarna. Därefter vidtog årsmötesförhandlingar. 81 medlemmar deltog. Bakom kulisserna på stadsteatern den 26 februari. 12 medlemmar deltog.

Mars

Majblommehistoria i Läbyvads hembygdsgård den 7 mars. Ingrid Nyberg kåserade om sin kompletta samling av majblommor. Gunnel Haglund berättade om syftet med majblomman. 32 medlemmar deltog.

Bowlingträff i Fyrishov den 21 mars. 21 medlemmar deltog.

April
Reseträffen den 4 april i Läbyvads hembygdsgård. Information från researrangörer om resor och utflykter. 40 medlemmar deltog. Rundtur i Sävaådalen den23 april. Focksta, Balingsta,Västeråker, Dalby, Dalkarlskärret, Kvekgården och Salnecke slott besöktes. Guidning i Balingsta och Västeråkers kyrka.
53 medlemmar deltog.

Maj
Utflykt i egna bilar till Valsgärde gravfält den3 maj.29 medlemmar deltog. Vårfest i Järlåsa bygdegård den 16 maj. Magne Nordensved underhöll och spelade dragspel. Omkring 113 betalande deltog.
Helsingsforsresa den 29-31 maj. I Mannerheim spår. Herman Lindqvist berättade. 27 medlemmar
deltog varav 7 från SPF Idun.

Juli
Ingmarsspelen i Nås den 1 juli. 34 medlemmar från Sävaådalen och 15 från SPF Idun deltog.

Augusti
Fotbollsgolf i Högsta den 8 augusti. Utflykt med egna bilar. 16 medlemmar deltog.
Augustifest i Järlåsa bygdegård den 22 augusti. Mac Olsson svarade för musik och underhållning.
119 medlemmar deltog.

September
Surströmmingsskiva i Ålands bygdegård den 5 september. 24 medlemmar deltog.
Resa till Solvalla den 18 september. Guidning på anläggningen och middag på Kongressen.
44 medlemmar från Sävaådalen och 7 från SPF Idun deltog.

Kvarnbergs f.d. fajansfabrik. Utflykt med egna bilar och kaffekorgar den 26 september. Guidning. 14 medlemmar från Sävaådalen och 2 från SPF Idun deltog.

Oktober
Modevisning med NOFA i Ålands bygdegård den 3 oktober. 43 medlemmar deltog. Bowlingträff i Fyrishov den 17 oktober. 30 medlemmar deltog.

November
Kulturkafé - Hantverksdag i Ålands bygdegård den 14 november. Utställning och försäljning av slöjd och hantverk. Håkan Liby berättade om Uppländska bröd. Musikunderhållning av Freespel och Yvonne Johansson. 86 medlemmar deltog. Då och nu – värderingar i livsstil år 1900 och 2000. Gillis Herlitz berättade i Hagby bygdegård den 28 november. 40 medlemmar deltog.

December
Julbord och Lucia i Järlåsa bygdegård den 5 december. Mattias och Stefan svarade för musiken. Luciatåg kom från Järlåsa förskola. 19 barn och 4 vuxna. Ca 117 medlemmar deltog. Resa till Sala silvergruva den 13 december. Lucia med sina gruvdrängar och vaskerskor i Victoriasalen på 155 metersnivån. 30 medlemmar deltog från Sävaådalen och 19 från SPF Idun.

Bridge har spelats i Läbyvads hembygdsgård varje vecka under vinterhalvåret. Mellan 15 och 20 medlemmar har deltagit.

Boule har utövats regelbundet i Börje, Järlåsa och Vänge under sommarhalvåret. Under vintern spelades Boule inomhus i Järlåsa bygdegård.

Studiecirklar. Två cirklar i linedans, med vardera 13 deltagare, har genomförts i Ramsta bygdegård och i Läby bygdegård i samarbete med S. Hagunda PRO. Cirkelledare har varit Marja Öman.
Styrketräning för äldre. Två grupper, en i Börje och en i Läby har tränat regelbundet enligt det självinstruerande träningsprogrammet Senior power. 18 medlemmar har deltagit.

Kören Sävsångarna har även i år varit aktiva med framträdande vid flera av våra sammankomster

Föreningens medlemmar har varit inbjudna till och deltagit i flera sammankomster hos SPF Björken, SPF Danmark-Funbo och PRO Södra Hagunda.

I kurser och möten som distrikt och samrådsorgan ordnat har representanter för föreningen deltagit.

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till den av revisorerna granskade och godkända balans – och resultaträkning.

Styrelsen framför ett varmt tack till alla medverkande vid våra sammankomster. Tack också till Uppsala kommun. Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala. Församlingarna i Balingsta, Börje och Norra Hagunda samt bygdegårdsföreningarna i Hagby, Ramsta, Läbyvad, Järlåsa och Åland.,

Uppsala i januari 2019

Britta Fagerberg, Malte Collén,  Alf Hanslö, Solweig Henriksson

Roine Andersson, Ann-Mari Rönnefall,  Inger Falk, Tommy Nilsson

Agneta Gustafsson,, Elsie-Marie Franzén, Per-Lennart Andersson

 

Publicerades: 17 januari 2019 Uppdaterades: 28 december 2019