Funktionärer

Uppdaterades: 25 mars 2020
--todo--

Bertil Alm

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Annica Blomberg Kruukka

Webbredaktör

--todo--

Lennart Johansson

Revisor

--todo--

Siv Krantz

Väntjänst

--todo--

Allan Kruukka

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

--todo--

Göran Löfberg

Resor

--todo--

Kerstin Löfberg

Resor

--todo--

Lars-Erik Näsström

Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Roland Pettersson

Trafik

--todo--

Ylva Rosendahl Wendin

Läkemedelsansvarig

--todo--

Per Winblad

Revisor

--todo--

Zelwi Vogeler

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 25 mars 2020