Ofrivillig ensamhet.

En halv till en miljon människor uppskattas vara ensamma i Sverige. Kvinnor är mer ensamma än män, äldre pensionärer mer än nyblivna och människor i städer känner sig mer ensamma än folk på landet.

För att få verktyg för att arbeta mot ofrivillig ensamhet kommer SPF och PRO att under våren försöka starta studiecirklar.

Allt börjar med en cirkelledarutbildning "Tillsammans mot ensamhet" som hålls torsdagen den 6 februari 2020 på Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgaten 12, Uppsala. Är du intresserad av att engagera dig i frågor kring ofrivillig ensamhet, hör av dig till någon av oss i styrelsenn