Kommittéer m.m.

Uppdaterades: 27 mars 2021

Program- och resekommitté
Lena Hägg tel. 52 56 72, Gunilla Stenkula tel. 55 14 19, Ann-Marie Forssten tel. 36 36 97 och Elisabet Bern tel. 51 04 69 samt Elsa Carlsson, tel. 51 87 53, ansvarig för vissa resor.

Friskvårdskommitté
Raymond Hammarberg (sammankallande), tel. 070-384 66 99, Rolf Kieri, tel. 018-37 79 78 och Gunilla Persson, tel. 072-233 44 05 

Värdar
Anna-Greta Edlund, Margareta Lindström, Birgitta Sterner, Ulla Robertsson och Karin Bergström.

Revisorer
Eli Chiverton tel. 073-420 46 43 och Ingrid Munkfors tel. 073-227 05 36 
Suppl: Sven-Olov Larsson tel. 070-631 60 39

Valberedning
Berthold Lindersten (sammankallande), tel. 018-40 11 98 och 070-65 96 30, berthold_se@yahoo.se, Gunilla Stenkula, tel. 070-824 86 51 och Lars O Ericsson, tel. 070-820 04 55

Arkivansvarig
Gunilla Persson, tel. 072-233 44 05, gunilla.persson44@gmail.com

Annonsansvarig
Elisabet Öhrt Lindersten, tel. 40 11 98, elisabetohrtlindersten@yahoo.se

Ansvarig för medlemsregistret
Elisabet Öhrt Lindersten, tel. 40 11 98, elisabetohrtlindersten@yahoo.se

Hemsidesansvarig
Berthold Lindersten, tel. 40 11 98 och 070-365 96 30, berthold_se@yahoo.se

KPR (Kommunala PensionärsRådet, nomineras av UPS)
Vice ordf: Karin Näslund-Westman, PRO Svartbäcken

RPR (Regionens PensionärsRåd, nomineras av Distriktet)

Ord: Ulla Hedin, Enköping-Heby-Håbo, 070-569 25 34
Ord: Margareta Parkstam, Uppsala-Knivsta, 070-520 85 25
Ers: Anne-Marie Wimmerstedt, Uppsala-Knivsta, 018-12 99 84
Ers: Ulla Rudolfsson, Norduppland, 070-514 46 55

SPF Seniorerna Luthagen Uppsala
c/o Thomas Wenkel, Luthagsesplanaden 21 B,
752 25 UPPSALA, tel. 070-736 40 88 wenkel.thomas@gmail.com
Hemsida:www.spf.se/luthagen
Föreningens organisationsnr: 817603-0941
Föreningens bg.: 162-9104.

 SPF Seniorerna Uppsala läns distrikt

Exp: Libro Ringväg 27, 752 28 Uppsala, tel. 14 83 20
E-post: spfseniorerna.uppsalalan@telia.com
hemsida: spfseniorerna/distrikt/uppsaladistriktet
Här kan du läsa om distriktets verksamhet.

SPF Seniorerna 
Box 225 74, 104 22 Stockholm, tel. 08-692 32 50
E-post: info@spfseniorerna.se, hemsida: spfseniorerna.se 
Här kan du bl.a. läsa faktablad och annan intressant information på förbundsnivå.

UPS (Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd)
Exp. Storgatan 11, 753 31 Uppsala tel. 0733 77 70 32.
Ordf.: Karin Näslund-Westman, PRO Svartbäcken 
Hemsidesadress: www.uppsalapensionarerna.se
UPS  består av 57 föreningar med totalt ca 20 000 medlemmar. UPS har närvarorätt med fyra ordinarie ledamöter i det Kommunala pensionärsrådet (KPR), som är placerat under äldrenämnden. 

Juridiska frågor
Enligt avtal med Advokatfirman Upsala Juridiska Byrå HB kan SPF-medlem få hjälp med rättsliga frågor. Servicen indelas i tre steg, kostnadsfri telefonkonsultation (högst en timme per medlem och år), fördjupad konsultation mot en mindre avgift samt sedvanligt biträde i ärende. För biträde i ärende utgår arvode enligt advokat firmans sedvanliga villkor. Kontaktpersoner är advokaterna Michael Horneman och Patrik Solberger tel. 18 50 30. 

Publicerades: 19 januari 2017 Uppdaterades: 27 mars 2021