Lite mer om Laxen

Uppdaterades: 15 januari 2020

SPF seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för pensionärer.

Såväl ålderspensionärer som något yngre avtalspensionärer är välkomna.
Du är alltså välkommen som medlem även om Du inte ännu fyllt 65 år.
Ytterligare information får Du när du ringer någon i styrelsen.
Vi i SPF Laxen är nu på väg in i en ny generation där 70 % av styrelsen är 40-talister och yngre.

Inom föreningen har vi följande aktiviteter:

Månadsträffar
Resor
Boule
Litteraturcirklar
Friskvård
.....................................................................................................................................

Boule.
I Kungsådran i Dalälven där det ständigt rinner ett antal kubikmeter till turisternas och laxarnas glädje hoppar de senare för att komma vidare med sitt vitala liv.
Mitt i älven, på ena sidan ådran, hoppar laxarna i SPF på boulebanan vid varje seger i spelet.
De också för att komma vidare med ett friskt liv.
Liksom vattnet i älven har medlemmarna hela sommaren varit ständigt igång på Laxöarenan för nytta och nöje.
Mellan matcherna har man tagit sig en kopp hos Anette på café Furiren och fått en trevlig pratstund. Ibland kallar man sådant för social samvaro och det är nog ingen dålig definition på en nyttig sysselsättning, inte minst för pensionärer.

Publicerades: 13 november 2017 Uppdaterades: 15 januari 2020