Årsmötet

SPF Laxen har hållit sitt årsmöte utomhus vid Sörmyrgården Älvkarleby.
35 medlemmar hade hörsammat kallelsen och de bjöds inledningsvis på grillad korv och potatissallad med lite tillbehör.

imagemf4zl.png

Årsmötet inleddes med att ordföranden Clarrie Leim höll en parentation över avlidna medlemmar.
Till årsmötets ordförande valdes Bengt Ahlquist och protokollet fördes av Bo Janzon. Efter sedvanliga punkter om verksamhetsberättelser och budget, styrelsen beviljades ansvarsfrihet,  vidtog val av ordförande och styrelse.
Till ordförande på ett år återvaldes Clarrie Leim.
Till styrelsemedlemmar på två år återvaldes Annica Ahlquist, Bo Janzon och Christer Westin.
Kvarstår i styrelsen gör Bengt Ahlquist, Birgitta Ekedahl och Sten Ryman ett år till. Berit Friskman återvaldes som suppleant.