Verksamhetsberättelse

Uppdaterades: 02 februari 2020

Verksamhetsberättelsen är en sammanfattning över hur SPF Seniorerna Knivstaortens ekonomi, organisation och aktiviteter varit under året.

Publicerades: 18 december 2016 Uppdaterades: 02 februari 2020