Verksamhetsberättelse

Uppdaterades: 10 mars 2019

Verksamhetsberättelsen är en sammanfattning över hur SPF Seniorerna Knivstaortens ekonomi, organisation och aktiviteter varit under året.

Publicerades: 18 december 2016 Uppdaterades: 10 mars 2019