Vad är KPR?

Det är ett samarbetsorgan, Kommunala Pensionärsrådet (KPR), mellan SPF/PRO och Knivsta Kommun som ska ta tillvara de äldres intressen.