Vad är KPR?

Uppdaterades: 18 september 2017

Det är ett samarbetsorgan, Kommunala Pensionärsrådet (KPR), mellan SPF/PRO och Knivsta Kommun som ska ta tillvara de äldres intressen.

Publicerades: 18 september 2017 Uppdaterades: 18 september 2017