Om föreningen

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt obunden intresseorganisation för pensionärer.

Postadress:

SPF Seniorerna Knivstaorten
c/o: Maj Lis Askebro
Timotejvägen 6
741 42 KNIVSTA

Telefon: 0708-44 05 22
E-post: askebro3@gmail.com

SPF Seniorerna Knivstaorten bildades den 15 september 1981.

Medlemsskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag, den som fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med medlem.

SPF Seniorerna Knivstaorten har nu över 400 medlemmar och med Din hjälp hoppas vi kunna bli ännu fler. Berätta gärna för Dina vänner omvårt program.