Flera sittbänkar....

I ett av breven som vi skickar ut till medlemmarna inför vårt möte i KPR frågade vi om de hade förslag på var det fattas bänkar att vila på.

Tips på bänkbehov inom Knivsta kommun

Det har hittills kommit in förslag från Karin Ek, Hans Renholm, Mona Svelander, Lars Bodin med flera.

Här följer de förslagen:

1. Gredelbyleden. Några bänkar behövs längs den nya cykelvägen mot Vassunda. Många, många går där varje dag. En bänk i början på cykelvägen, en mitt på och en närmare mot Vassunda vore bra.

2. Många promenerar också längs järnvägen på västra sidan. En bänk där någonstans vore bra, kanske tvärs kyrkan så har man både tåg och fin kyrka att vila ögonen på.

3. Boängsvägen är ju en väldigt fin väg. Där vore det kanske också trevligt och behövligt med några bänkar efter gång och cykelvägen men även efter vägen vidare mot Alsike. Även gång och cykelvägen mot Alsike jämsides med motionsspåren kan behöva några bänkar.

4. Även Trunstavägen promeneras av många. En bänk borta vid Alsikekorset kanske?

5. Lertagsvägen - Högåsvägen. När man kommer från Lertagsvägen och går upp mot Högåsvägen En bänk vore bra efter första lilla backen vid bajstunnan. Sedan kommer en sluttande backe upp till Högåsvägen. Om man tar höger där så finns det heller ingen bänk förrän man kommer runt till nerfarten och rondellen till ICA. Många passerar och går denna väg om man ska till Gredelbyhagar tex.

6. Staffansvägen. Nästa förslag till bänkar är att det finns inga bänkar om man går uppför Staffansvägen upp förbi Staffansgården och vidare uppåt Rågångsvägen och vidare på cykel och gångbanorna i skogsområdet mot Kölängsvägen. Där passerar många gamla varje dag.

7. Parkvägen. Det borde väl bli bänkar efter nya vägen till CIK.

8. Brunnbyvägen. Några bänkar efter gång och cykelvägen efter Brunnbyvägen.

9. Kölängsvägen. Några bänkar efter gång och cykelvägen efter Kölängsvägen.

10. Apoteksvägen. En bänk mitt emot nuvarande Bouleplaner.

11. Emil Sjögrens väg. En bänk i närheten av konstverket eller vid skogspartiet på motsatt sida av vägen vid cykel- och gångbanan

12. Forsbyvägen. Flera bänkar än nuvarande ända fram till Kvarngården.

13. Gredelbyleden. Inne i samhället några bänkar utefter gång och cykelvägen fram till järnvägsbron.

14. Knivstavägen. Gång och cykelvägen vid Engvallen och någon vid gräsvallen vid industriområdet.

Sammanställt av

Gerd Persson

SPF Seniorerna Knivstaorten