Enkät examensarbete om måltider 65 år och äldre samt om att handla livsmedel on line.

SPF har fått förfrågningar från studenter vid Uppsala Universitet och Högskolan i Borås om hjälp med deras examensarbeten. De vill komma i kontakt med intresserade medlemmar i SPF som kan besvara en enkät dels om att handla livsmedel på nätet, dels om ensamma och gemensamma måltider.