Kallelse till ÅRSMÖTE 14 juni 2021 kl. 13.30

Kallelse till SPF Seniorerna Knivstaortens årsmöte den 14 juni 2021 kl. 13.30. Plats: Ängby park.

Motioner skickas till föreningens sekreterare senast den 10 maj 2021.

Föredragningslista och andra handlingar tillhandahålls senast en vecka före årsmötet på förenigens hemsida. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Årsmötet äger rum under förutsättning att Coronarestriktioner tillåter att vi kan samlas för möte.

Vid fortsatt hög smittspridning och restriktioner, ställer vi inte in, vi ställer om till poströstning i så fall.

Vi vill gärna träffa våra medlemmar analogt och som avslutning servera en lättare förtäring.

Välkommen
Styrelsen