Påminnelse platser kvar!

Det finns 4 platser kvar till Albanien & Montenegro 4-11 maj 2019. Med två svensktalande guider. Pris 12950 kr. En unikt bra resa. Anmälan till Palle Ander tel. 072-70 86100; palle.ander@telia.com eller palle41.ander@gmail.com.