Boule våren 2018

OBS! Ändrade träningstider

Nya träningstider gäller nu för SPF Seniorerna Knivstaortens Boule.

Måndagar kl. 10.00-12.00

Onsdagar kl. 10.00-12.00

enligt uppgifter från Johan Hullberg, Aktivitetsansvarig.