Mallorca 10 april 2018

PÅMINNELSE: Mallorcaresan 10 april med Reseskaparnas guide Fredric Cederlund. Kostnad 10 450 kr. Hotell Helios nära Palma.

Uppdaterad version bifogad! Från Arlanda kl. 11.10. Man tar sig själv till Arlanda.

Upplysningar och anmälan till Palle Ander tel. 342745; 072-708610; palle.ander@telia.com senast måndag 6 nov. Därefter upprättas en väntelista. Tillval bokas vid anmälan.

180410 Mallorca 8 dgr.pdf