Medlemskap - Vänmedlem

Huvudmedlem: Varje medlem i SPF Seniorerna är huvudmedlem i en lokal förening och betalar medlemsavgift.

I vår förening är avgiften 265 kr för 2019. Den årliga medlemsavgiften ska betalas med det inbetalningskort som förbundet skickar till medlemmarna. Kontonummer 505-1743.

Vänmedlem:
En huvudmedlem kan även vara vänmedlem i en eller flera andra SPF-föreningar och där betala en lägre avgift än huvudmedlemmarna. Den lägre avgiften beror på att föreningen inte behöver betala avgifter till förbund och distrikt för vänmedlem.
Avgiften för vänmedlemmar i vår förening är 75 kr/år. Inbetalningskort får man från vår förening. Kontonummer 847-3282.

Vänmedlem har ej rösträtt och kan ej inneha styrelseuppdrag.