Sillunch 2017

Vi avslutade vårterminen med sillunch. Vår nybildade SPF-kör underhöll oss med vackra vårsånger.