Månadsmöte 13 mars 2017

Bo Tigréns Trio spelar swing, jazz och annan trevlig musik.