Engelsberg 2019

1. Färjan Petrolia på väg mot Oljeön. 2.Ulvaklev byggt av Gustaf Clason. 3. Oljeöns raffinaderi skapat av August Ålund. 4 På väg mot Brandområdet 2014. 5. Naturreservatet Hälleskogsbrännan. 6. Utsikt från tornet. 7. Översikt Hälleskogsbrännan.