SPF Seniorerna Knivstaortens bostadsprojekt

Uppdaterades: 07 november 2019

Brf Granebergstorpet är nu bildad och TB Gruppen har startat arbetet med att skriva Bokningsavtal med dem som tecknat sig på SPF Seniorernas Lista.

SPF Seniorerna Knivstaorten har under år 2018 startat ett bostadsprojekt för 55+ eftersom man anser att det saknas lämpligt boende för dem som vill lämna sin villa/bostadsrätt för ett boende med viss service och gemenskap.

Arbetsnamnet för projektet är "Gemenskapen" och är tänkt för föreningens medlemmar i första hand.

För intresserade finns möjlighet att få närmare information på vårt månadsmöte den 18 november 2019.

Projektledare är Tord Eriksson tillsammans med SPFs bogrupp.

Publicerades: 07 november 2019 Uppdaterades: 07 november 2019