Coronavirus

Uppdaterades: 17 april 2020

SPF Seniorerna Knivstaorten följer de rekommendationer som folkhälsomyndigheten ger och de beslut som regeringen fattar.

Därför är all verksamhet för medlemmarna inställd tills vidare.

Detta gör vi för att minska smittspridningen och medverka till att ingen ska bli smittad på månadsmöten, kurser och aktiviteter.

Ta hand om varandra
Styrelsen

Publicerades: 17 april 2020 Uppdaterades: 17 april 2020