Verksamhetsberättelse

Uppdaterades: 11 april 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020
SPF Seniorerna Humleaxet Tierp får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2020

Styrelsen har under året bestått av
Stig Lundqvist ordförande
Torbjörn Carlsson v ordförande
Berit Rosenberg kassör
Elvie Larsson sekreterare
Barbro Spets ledamot
Barbro Lindkvist ledamot
Georg Nilsson ledamot

Revisorer:
Hans Svensson och Louise Cleve med Björn Sundström och Sten Wallinder som ersättare.
Föreningen hade vid årsskiftet 156 medlemmar en minskning med tolv sedan förra året.

Möten och aktiviteter
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten.
Årsmötet hölls 19 februari med 42 medlemmar närvarande. Karl-Erik Berglin höll parentation över de medlemmar som lämnat oss under året.
Detta år har för hela världen präglats av pandemin, vilken även har drabbat föreningen med uteblivna möten och aktiviteter.
Första månadsmötet blev som planerat i januari när Anders Söderberg besökte oss och berättade och visade bilder från sin resa genom USA. Han reste tillsammans med sin fru i en större grupp entusiaster på motorcyklar vilket vi fick se på bilderna från resan.
Nästa träff hade vi inte förrän 16 september på Gammelgården där Karl-Erik Berglin informerade oss om Gammelgårdens historia och därefter gick vi en tipspromenad med frågor på vår kunskap om denna historia. Louise Cleve hade sedvanlig frågesport med 15 frågor. Efter det smakade det bra med korv och kaffe till ett 25-tal medlemmar.
Vår förening är också representerad i KPR, kommunens pensionärsråd där vi får ta del av aktuella planer för seniorverksamheten och där vi dessutom kan lämna förslag på det vi tycker behöver förändras. Vi har fått information kring projektet Effektiv och nära vård 2030, där ingår planen om Vårdcentrum i Tierp. Föreningen har även en representant i RPR (Regionens pensionärsråd).
Vi har haft bra deltagande vid våra två träffar, där den ena var utomhus på Gammelgården och den andra hölls på Björken, en praktisk och bra lokal för oss seniorer, vi har oftast ätit någon lunchrätt tillsammans vilket uppskattats.
På möten har vi också haft hjärngympa ledd av Louise Cleve för att träna även den funktionen.

Resor/utflykter
Som tidigare år har vi haft reseverksamheten tillsammans med PRO-föreningarna i Tierp, Månkarbo och Örbyhus, detta för att kunna fylla en buss vilket vi som egen avdelning inte kan göra, dessutom kan kostnaderna hållas nere vilket alltid uppskattas. Under året har vi haft endast en gemensam resa där målet var Gasklockan i Gävle för att se och höra musikal med bland annat Lars-Åke Wilhelmsson och Hans Josefsson. Föreställningen var mycket uppskattad av de 47 resenärerna. Tyvärr blev alla planerade resor och föreställningar inställda resten av året på grund av pandemin.

Friskvård
Trots pandemin har alltid någon av våra aktiviteter kunnat genomföras förutom senare halvan av december. Detta tack vare att vi kunnat utföra vissa aktiviteter utomhus och i mindre grupper. Bridge, seniordans, boule är de största verksamheterna. I liten omfattning även språk. I mitten av september startades en grupp på Vegavallen för att träffas, motionera och vistas utomhus. Det finns plats för flera deltagare i aktiviteterna. Vi kan även starta nya grupper i andra ämnen om önskemål finns och när vi kan starta upp igen efter pandemin med mindre förhållningsregler.
Gymnastik och körsång har vi möjlighet att delta i tillsammans med PRO.

Övrigt
Vår verksamhet som vi för det mesta har förlagd till Björken fungerar mycket bra. Lokalerna är väl anpassade för våra medlemmar och ligger centralt. På Björken har vi också en liten exp där vi förvarar vårt material.
Vi annonserar våra aktiviteter i Norra Uppland men digitala utskick tar över mycket nu när så många är uppkopplade dagligen, men vi får inte glömma de medlemmar som inte använder den nya tekniken. Föreningens hemsida visar vår verksamhet i korthet och genom den får vi också numera flera nya medlemmar i Humleaxet.

Slutord
Styrelsen vill med ovanstående beskriva den verksamhet som bedrivits i föreningen under 2020. Vi vill tacka alla som på olika sätt engagerat sig i verksamheten, det gäller både ledare för olika grupper samt personer som ser till att våra möten fungerar bra vad gäller servering mm. Vår förhoppning är att vi under kommande år tillsammans ska kunna driva en verksamhet som motsvarar de krav och förväntningar som ställs, samt hoppas att ni har överseende och förståelse för de inställda aktiviteterna på grund av pandemin.
Vi vill tacka för det förtroende som givits oss och ställer samtidigt våra platser till årsmötets förfogande.

 

 

Publicerades: 11 januari 2017 Uppdaterades: 11 april 2021