Årsmötet 2019  18 feb kl 13  Societetshuset i Öregrund

Uppdaterades: 06 januari 2019

Härmed kallas medlemmarna till årsmötet måndag 18 feb kl 13 i Societetshuset i Öregrund. Motioner skall ha kommit styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Handlingar för årsmötet finns tillgängliga på biblioteket i Öregrund fr. o. m. 11 februari. VÄLKOMNA! /Styrelsen

Publicerades: 04 januari 2019 Uppdaterades: 06 januari 2019