Planeringsutskottet

Ledamöter med länkar till adressuppgifter.

Ordförande och sammankallande - Birgitta Pettersson
Sekreterare - Gert Lidö
Ledamöter - Representant för respektive kommitté/redaktion samt SPF Håbo Ordförande