Välkommen på digital resa i Rumänien 12 januari

Resekommittén fortsätter även detta år med de digitala resorna, i väntan på att vi ska kunna resa "på riktigt".