Detta missade vi 2020

Allt detta missade vi efter Pub-kvällen den 12 mars 2020, Corona tog över allt vi inom SPF Seniorerna i Håbo hade planerat.