Kursinbjudan

Seniorer mittemellan två val

Läs mer

Vi bjuder in till den intressepolitiska kursen "Seniorer mittemellan två val" för att tillsammans arbeta för att förbättra äldres levnadsvillkor och delta i samhällsdebatten.

Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Kursen vänder sig till samtliga medlemmar.

Med anledning av den pågående pandemin genomförs seminariet digitalt.

Datum och tid

Onsdag 21 oktober kl. 10.00-13.00. Sista dag för anmälan är den 9 oktober.

Anmälan görs till marie.olofsson@spfseniorerna.se Telefon 08-692 32 65

Välkommen med din anmälan!

Med vänlig hälsning

Åsa Österberg

Utvecklingsledare SPF Seniorerna - utbildningsansvarig