Digital resa 1 december

Välkommen på online fest, för att virtuellt fira Rumäniens Nationaldag, den 1 december kl 17:00.