Höstens studiecirklar

Höstens studiecirklar är nu schemalagda och ligger på hemsidan. Men vi får hoppas att Corona situationen inte blir ett hinder för vår verksamhet i höst.