Valberedningens förslag till årsmötet 11 februari!

Uppdaterad.