Natur- och kulturvandringar hösten 2019

Datum fastställda för höstens natur- och kulturvandringar. För att inte kollidera med resekommitténs julbordsresa kommer den sista natur- och kulturvandring att flyttas till den 13 november.