Försäkringsskydd på äldre dar

Här finns en kopia på den presentation som gavs på Skeppet den 26 mars 2018.