Ett steg mot nya lokaler

Kommunstyrelsen har beslutat att ge tekniska avdelningen i uppdrag att påbörja projektering för ombyggnad av Skeppsgården till föreningslokal.