Kommunens ombudsman för äldre och funktionsnedsatta

Håbo kommun har en ombudsman för äldre och funktionsnedsatta. Ombudsmannen finns för att ge information, vägledning och stöd för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

  • Ombudsman Tina Tiefensee Luning