My Fair Lady på Stadsteatern 2018

Vill du följa med på denna teaterresa måste du anmäla dig redan under perioden 23-29 augusti 2017!

I nuläget är det inte känt vilket datum vi kan bevista föreställningen. Det blir troligen under januari eller februari, eventuellt mars, 2018. När det är dags för anmälan får du veta vilket datun som gäller. Läs vidare här...