Vardagsekonomi

Vardagsekonomi med juridik som SPF anordnar i samarbete med Nordea. Cirkeln leds av Kjerstin Holgemyr från Nordea.