80 plus-lunch

Alla medlemmar som uppnått den aktningsvärda åldern av 80 år bjuds varje år på lunch hos någon av ortens traktörer.

Personlig inbjudan med uppgift om tid och plats kommer per post. Med denna inbjudan följer även erbjudande om transport till och från den aktuella restaurangen.