Månadsmöte 18 nov 2016

Uppdaterades: 24 januari 2017

Möte i Frösthult

Alla hoppas på vinster

Margareta, Kalle och Elvy

Maria, Karl-Arne, Martin, Kerstin, Yvonne

Torgerd Nilsdotter, Tommy Lindell

Britt-Mari, Kerstin, Lennart

Ingrid, Anna-Bella, Marianne

Yvonne, Ing-Mari, Margot

Armi och Bengt

Poliserna Tommy och Torgerd talar

Tommy och Torgerd tackas med blommor

Kerstin blev månadens SPFare

18 nov 2016 - Grupp 1

Publicerades: 23 januari 2017 Uppdaterades: 24 januari 2017