Styrelsemedlemmar

Uppdaterades: 25 februari 2019

Detta är styrelsens medlemmar under 2018. Valda vid årsmötet i februari 2018.

Inger Rosén Hansson

Ordförande

Stig Hallgren

Sekreterare

Kenneth Löthegård

Kassör

Jan-Olov Andersson

Ordinarie ledamot

Anita Nehler

Ordinarie ledamot, vice sekreterare

Ulla Hedin

Ordinarie ledamot

Karin Berkö

Ordinarie ledamot

John Bergström

Ordinarie ledamot

Gerth Blomberg

Ersättare

Sven-Olof Johansson

Ersättare

Bruno Edvinsson

Ersättare

Gudrun Hagdahl

Ersättare

Carl-Erik Lind

KPR, Adjungerad till styrelsen

Publicerades: 07 december 2016 Uppdaterades: 25 februari 2019