Styrelsemedlemmar 2020

Inger Rosén Hansson

Ordförande

Pia Rosenberg

Vice ordf

Stig Hallgren

Sekreterare

Kenneth Löthegård

Kassör

Anita Nehler

Ordinarie ledamot, vice sekreterare

Karin Berkö

Ordinarie ledamot

Gerth Blomberg

Ordinarie ledamot

Sven-Olof Johansson

Ersättare

Reine Fredengrener

Ersättare

Carl-Erik Lind

KPR, Adjungerad till styrelsen

Stig Forshult

Redaktör Enabygden, adjungerad