Funktionärer

Uppdaterades: 27 mars 2018
--todo--

Karin Berkö

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

--todo--

Lisbeth Broström

Resor

--todo--

Bruno Edvinsson

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Stig Forshult

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

--todo--

Torbjörn From

Resor

--todo--

Bo Holmgren

Utbildning

--todo--

Sven-Olof Johansson

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Barbro Larsson

Valberedning ordförande

--todo--

Carl-Erik Lind

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Inger Rosén Hansson

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Pia Rosenberg

Utbildning

--todo--

Gunnar Tallnäs

Webbredaktör

--todo--

May-Britt Waghorn

Resor

--todo--

Lars Wallander

Revisor

--todo--

Solweig Widgar

Utbildning

--todo--

Glen Ärnils

Revisor

Publicerades: 27 januari 2017 Uppdaterades: 27 mars 2018