Information från Vuxenskolan

Studiecirkelledarutbildning, Höstens utbildningar för föreningar mm

Studiecirkelledarutbildning
Cirkelledarutbildning grund (Enköping) 23 september 17.30-19.45 (För anmälan och mer information följ länken nedan). Kostnadsfritt.
https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/cirkelledarutbildning-grund-42123/

Föreningsliv

Föreningsutveckling

Höstens utbildningar för föreningar är:

Ny i förening (Uppsala) 22 september
Ny i förening - digital utbildning 6 oktober
Marknadsföring/sociala media- digital utbildning 20 oktober
Valberedning - digital utbildning 3 november

Vi möts digitalt – att anordna och delta i digitala möten (se datumen i länken nedan)

Vi möts digitalt: Teams och Cisco Meeting
Vi möts digitalt: WhatsApp och Messenger
Vi möts digitalt: Jitsi

Mer information och anmälan: https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/vara-amnen/foreningsliv/

Avgiften är 100kr/deltagare och de är bara för våra samverkande föreningar.

Har din förening idéer på aktiviteter för social delaktighet bland äldre?

Kanske berättarkvällar på telefon, musik utanför någons fönster, hantverksträffar utomhus? Vad som genomförs är ni fria att komma på!
Vi har nu möjlighet att stå för era kostnader* för aktiviteten (inklusive lokal, arvoden, inköp av material). Vi kan också låna ut surfplattor och annan utrustning.

Aktiviteterna ska genomföras under 2020, riktas till personer över 62 år, i grupp eller individuella insatser, fysiskt eller på distans (telefon eller dator/surfplatta) och såklart följa rekommendationer under covid-19.
*Socialstyrelsen har beviljat oss finansiering för att motverka ensamhet bland äldre.

Med vänliga hälsningar

Helena Elvidotter Forslund
Verksamhetsutvecklare

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län

Tel dir: 0171-451216

Tel vxl: 018-102370

Adress: Kyrkogatan 18, 745 31 Enköping

E-post: helena.elvidotter.forslund@sv.se

Hemsida: www.sv.se/enkoping