Referat månadsmöte november

Referat från senaste månadsmötet. Se menyn Referat/Reportage