Hjärnkoll 2019

Förinformation om distriktstävlingar i Hjärnkoll 2019. Ordinarie inbjudan kommer i december.

Tävlingen går i tre etapper : Etapp 1 Kvalificering , Etapp 2 Semifinal och Etapp 3 Final.

Etapp 1 kvalificering hålls på två olika dagar : 6 februari och 7 februari.

Etapp 2 Semifinal hålls 27 februari.

Etapp 3 Final hålls 6 mars.

Samtliga tävlingar hålls på UPS lokaler vid Storgatan 11 i Uppsala. Genom lottning bestäms vilka lag som tävlar respektive dag i etapp 1. De föreningar som skickar två lag fördelas dock på två olika dagar.
Varje lag består av tre personer, varav en är lagledare. Namn på lagdeltagarna behöver inte anges förrän vid tävlingstillfället. Om någon i laget inte kan vara med vid kommande spelomgång, kan en reserv sättas in i dennes ställe.

Tävlingen gå till så att vid varje tävlingstillfälle ställs 16 frågor till lagen, som skall besvara dessa skriftligt med 1 minuts betänketid. Efter 8 frågor blir det paus och tid för fika. Varje rätt svar ger 1 poäng.

Startavgiften är 200:-/lag/speltillfälle och erläggs vid tävlingstillfället. Däri ingår även fika till de tävlande.

Anmälan senast 21 januari 2019 till Göran Pilström.
Kontakt och information : Göran Pilström , VL Friskvårdskommittén
Tel: 070-2581574 , E-post: pilstrom.mapi@telia.com