Besök hos Bodatomten

Den 14 maj gjorde SPF Enabygden ett besök hos Bodatomten. Läs Stig Forshults referat från besöket. Se Referat/Reportage resor.