Ändrat 2020-04-02

Programmet har reviderats med anledning av rådande pandemi.