Status hemsidan under "pandemitider".

Hemsidan är enligt citat "död"?

Jag har fått påpekanden från medlemmar att det på Facebookgrupper riktas skarp kritik mot SPF Seniorerna Norundas hemsida.
Enligt påpekandena betraktas hemsidan som "död och där finns inte mycket att se"!

Jag tar åt mig av kritiken men vill dock anföra följande betr. hemsidans innehåll och utformning.
Syftet med att driva en hemsida inom organisationen SPF Seniorerna är, i första hand, att delge medlemmarna faktabaserad information om föreningens administration, funktionärer, styrelsen, rapportera om vad som sker och som kommer att ske inom föreningen.

Referat, berättelser eller åsikter från våra medlemmar ska självfallet också utgöra en del av innehållet.

Hemsidans nuvarande innehåll är korrekt och motsvarar i allt de beslut som tagits av styrelsen.

Hemsidan blir eg. vad våra medlemmar gör den till!
Jag, som administratör av hemsidan, ansvarar för att all faktahantering är korrekt.
Berättelser/referat från föreningsanknutna aktiviteter måste komma från våra medlemmar som deltagit i resp. aktivitet. Jag publicerar gärna de texterna under lämplig flik på hemsidan.

Pandemin, som råder i Sverige, innebär konsekvenser även för SPF Seniorerna Norunda.
Vår förenings verksamhet har gått på sparlåga under lång tid.
Det råder f.n. en total nyhetstorka inom föreningen förmodligen beroende av alla inställda träffar/aktiviteter.

Ingen medlem har under "pandemitiden" hört av sig till mig, eller någon annan i styrelsen, med information eller berättelser för publicering på hemsidan.

Att hemsidan betraktas som "död" och att där inte finns något att se, är tråkigt.
Jag uppmanar därför även våra kritiker att fr.o.m. nu vara aktiva och framöver förse hemsidan med intressanta texter för publicering.

Jag bifogar även Förbundets tips för hemsidor.

Tips för hemsidorna:
Här är några korta tips för hemsidorna.

  • Skriv korta och koncisa texter.
  • Kontaktuppgifter till föreningen måste vara aktuella så att befintliga och blivande medlemmar kan nå er.
  • Innehållet ska vara aktuellt - vad händer nu och framöver.
  • Undvik alltför långa referat från resor, träffar, föreläsningar med mera. Flytta dessa regelbundet till ett arkiv så att det primära innehållet är aktuellt.
  • Använd gärna bilder men tänk på att ni måste ha tillstånd att använda dem.
  • Det är inte tillåtet att kopiera copyright-skyddade bilder från andra hemsidor.
  • Publicering av copyright-skyddat material kan leda till dryga böter.

Kjell Andersson.

Administratör hemsidan SPF Seniorerna Norunda.