Månadsträff 2020-03-10

Uppdaterades: 08 september 2020

Det kom 82 SPF medlemmar till månadsträffen för att lyssna på Anders Grandin som berättade om "vad är en häradsallmänning" och även hur man sköter "Sveriges guld", skogen. Kjell Andersson informerade om GDPR, varför det är så svårt och krångligt att "sprida den allra enklaste medlemslistan" som många vill få. Styrelsen har sedan hösten försökt att lösa problemet med listor och bilder. Vi skall försöka lösa "problemet" under våren. Tack till grupp 2 som dukat upp med kaffe, tea och semlor. Väl mött den 14 april - då kommer Maj-Lis Pettersson och berättar om pelargonior, blommor och köksträdgården! Tack för idag!

Publicerades: 23 mars 2020 Uppdaterades: 08 september 2020