Höstens första månadsträff.

Uppdaterades: 16 september 2019

Bo Pellnäs, överste och bl.a. medlem i Kungliga Krigsvetenskapsakademien, gav oss en initierad redogörelse kring temat "Om Sverige i världen". Utöver föredraget fick vi som vanligt aktuell information om föreningens aktiviteter i närtid. Ett mycket bra och viktigt påpekande framkom under frågestunden; föreningen ska vara noggrann och beakta tillgängligheten när aktiviteter planeras. Alla våra medlemmar rör sig inte som tjugoåringar längre!

Publicerades: 15 september 2019 Uppdaterades: 16 september 2019