Tema Vatten

Uppdaterades: 27 november 2019

Dagens gäst: Zahrah Lifvendahl, bl.a vd för Fyrisåns Vattenförbund. Teman för dagen: "Vatten, en viktig resurs", och "Fyrisån genom Norunda härad, nu och i framtiden". Ett viktigt budskap som genomsyrade Zarah's föredrag: "var rädd om och slösa inte med vårt vatten!" Lotterier med fina vinster anordnat av Ulla R. och Ingrid E. Resekommitten informerade om kommande resor. Information från ordföranden om behovet av att öka kostnaden för fikat på månadsträffarna. Utsökt kaffe och kaka. Stort tack till grp 8.

Publicerades: 27 november 2019 Uppdaterades: 27 november 2019