Hjälp

Uppdaterades: 22 september 2019

I ett försök att korta uppdateringstiderna för vår hemsida, speciellt bildgalleriet, har styrelsen beslutat att vi ska reducera antalet bilder som finns lagrade i SPF centrala bilddatabas.( endast bilder från aktiviteter under 2019 kommer att ligga kvar på hemsidan). F.n har SPF Norunda ca 800-900 bilder lagrade. Vi kommer att ladda ner samtliga bilder, ej 2019, från centrala databasen och i stället lagra dessa på lämpligt datamedium som förvaltas av styrelsen. Inga bilder kommer att gå förlorade. Ett av problemen jag stöter på är att uppgifterna om varje bild inte alltid finns tillgänglig f.n. Jag har därför lagt ut några bilder under fliken "okända bilduppgifter" och vädjar om hjälp av föreningens medlemmar om att finna ut när bilderna är tagna och från vilken aktivitet de härstammar. Hör gärna av er till mig Kjell Andersson med information.

Publicerades: 18 september 2019 Uppdaterades: 22 september 2019